levitra vs viagra viagra uk cialis mail order buy online viagra buy cialis without rx buy cialis without prescription cialis generic versus brand name buy viagra canada cialis vs levitra cialis for woman

Platform VVVO

vo-raad_logoDe VO-raad heeft een nieuwe regeling voor het melden van vermoede misstanden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze regeling komt in de plaats van de in september 2008 vastgestelde ‚ÄėRegeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand' (klokkenluidersregeling VO). De regeling en een toelichting daarop downloaden.