cialis for erection cheap propecia online viagra card viagra now over the counter drugs like viagra levitra vs viagra viagra generic soft tabs 100mg real viagra authentic cialis free trial approved cialis pharmacy

Platform VVVO

vo-raad_logoDe VO-raad heeft een nieuwe regeling voor het melden van vermoede misstanden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze regeling komt in de plaats van de in september 2008 vastgestelde ‚ÄėRegeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand' (klokkenluidersregeling VO). De regeling en een toelichting daarop downloaden.