cheapest cialis price viagra online 50mg london viagra without prescription viagra online without a prescription viagra canada cheap generic propecia online sell generic viagra without prescription buy pfizer viagra cialis overnight shipping buy propecia no prescription online viagra canada no prescription viagra canada

Platform VVVO

vo-raad_logoDe VO-raad heeft een nieuwe regeling voor het melden van vermoede misstanden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze regeling komt in de plaats van de in september 2008 vastgestelde ‘Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand' (klokkenluidersregeling VO). De regeling en een toelichting daarop downloaden.