non prescription type cialis propecia canadian pharmacy no prescription viagra sample viagra no perscription usa canadian viagra pharmacy cheap cialis no prescription

Platform VVVO

vo-raad_logoDe VO-raad heeft een nieuwe regeling voor het melden van vermoede misstanden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze regeling komt in de plaats van de in september 2008 vastgestelde ‚ÄėRegeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand' (klokkenluidersregeling VO). De regeling en een toelichting daarop downloaden.