overnight delivery cheap cialis cialis store recommended cialis pills dosage pfizer viagra brand name viagra viagra online without prescription best prices generic viagra buy cialis usa

Platform VVVO

vo-raad_logoDe VO-raad heeft een nieuwe regeling voor het melden van vermoede misstanden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze regeling komt in de plaats van de in september 2008 vastgestelde ‚ÄėRegeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand' (klokkenluidersregeling VO). De regeling en een toelichting daarop downloaden.