viagra canada head office free cialis samples cialis canadian drug cialis mail order uk professional cialis purchase cialis online viagra cheap price canadian generic cialis generic cialis non prescription cheap discount viagra viagra home recipe propecia free samples viagra fedex low cost viagra

Platform VVVO

vo-raad_logoDe VO-raad heeft een nieuwe regeling voor het melden van vermoede misstanden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze regeling komt in de plaats van de in september 2008 vastgestelde ‘Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand' (klokkenluidersregeling VO). De regeling en een toelichting daarop downloaden.