where to purchase cialis viagra uk purchase canada viagra prescription propecia viagra for men cialis women uk viagra cheap viagra online generic viagra caverta viagra best buy price of viagra viagra free trial pack

Platform VVVO

Ongeveer 1.500 nieuwe bevoegde leraren zijn in 2009 via alternatieve opleidingsroutes het onderwijs ingegaan. Dat is onvoldoende om alle vacatures op te vullen. Voorbeelden van deze routes zijn: zij-instroomtrajecten, kopopleidingen en educatieve minors. Ook studenten die een persoonlijk assistent van de leraar (PAL) zijn geweest, kiezen wel voor het leraarsberoep. Verder vissen scholen uit eigen vijver of worden pabogediplomeerden opgeleid tot tweedegraads docent.

In vergelijking met de kwaliteit van de alternatieve instroom zijn de ervaringen met de instroom vanuit de reguliere lerarenopleidingen en eigen vijver positiever. Scholen denken ook vacatures met zij-instromers in te vullen. Ze zijn vaak direct inzetbaar op tekortvakken en brengen praktijkervaring mee. Onder hen zijn wel leraren die in de ogen van scholen hun didactische vaardigheden nog kunnen verbeteren. Ook denken scholen dat meer PALlers voor het onderwijs gaan kiezen.

In het rapport staan tevens aanbevelingen zoals het promoten van de studies in tekortvakken aan de reguliere opleidingen, de kopopleiding en van de hbo-master. Ook het sterker vissen uit eigen vijver wordt geadviseerd. Verder hebben leraren vanuit de alternatieve opleidingsroutes extra begeleiding nodig. Zij-instromers en herintreders op didactisch vlak. Leraren met een duale opleidings- of pabo-achtergrond op het gebied van vakkennis.

De ‘Monitor alternatieve instroom in de sector voortgezet onderwijs’ is op verzoek van de sociale partners voortgezet onderwijs door CAOP Research uit Den Haag is uitgevoerd.