maximum dosage cialis viagra prescription viagra dosage forms buy cialis once daily buy canada viagra purchase viagra viagra uk retailers buy viagra us dangers of viagra cheap cialis no prescription cialis trial offer real viagra

Platform VVVO


Tijdens de conferentie willen we graag schoolleiders, taal- en rekencoördinatoren en docenten in contact brengen met hun collega’s van scholen die de referentieniveaus al min of meer succesvol hebben vormgegeven.

Negen scholen vertellen tijdens de conferentie in drie workshoprondes hoe zij de implementatie van het referentiekader Nederlandse taal en rekenen hebben aangepakt. In hun presentatie geven zij aan vanuit welke visie er op directieniveau strategische besluiten zijn genomen en hoe dat uitwerkt in de lessen. De scholen komen informatie brengen én halen: vragen waarop zij zelf nog geen passend antwoord hebben gevonden, worden tijdens de conferentie voorgelegd aan de deelnemers.

Opzet: themalezingen en workshops
Na een kort plenair deel volgt er een ronde met themalezingen/presentaties. U kunt een keuze kunt maken uit de volgende onderwerpen:
-    van plan naar praktijk: beleid ontwikkelen (CPS);
-    professionalisering als pijler onder taal- en rekenbeleid (APS);
-    draagvlak creëren; communicatie binnen de school (KPC Groep);
-    meten = weten: opbrengstgericht werken (CPS);
-    dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs: wat kun je ermee? (APS);
-    opbrengstbewust leiderschap (KPC Groep).

Aansluitend volgen drie workshoprondes waarin de scholen hun aanpak presenteren en met de deelnemers bespreken. U kunt inschrijven voor drie verschillende scholen die u het meest aanspreken en die qua ontwikkeling wellicht het best aansluiten bij de aanpak die u voor ogen staat.

Het programma van de conferentie vindt u op de website van Steunpunt vo.

Aanmelden
U kunt zich tot en met dinsdag 20 maart online aanmelden voor deze conferentie. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het verzoek om in te tekenen voor een themalezing/presentatie én voor drie van de ‘etalagescholen’. Ook op woensdag 21 maart, de dag van de conferentie, kunt u zich nog inschrijven. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie van NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein.

Kosten
Wij hanteren een basisprijs van € 100,-. Daarvoor kunt u een tot drie personen per schoollocatie inschrijven. Voor elke deelnemer méér betaalt u € 25 extra.

Voor meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en telefonisch: 0318 648559