2015-2016

Voor het schooljaar 2015-16 heeft het Platform de volgende vergaderdata vastgesteld:

17 september 2015 

10 december 2015  (vergadering ook voor Platform-Onderwijscoöperatie-medewerkers)

17 maart 2016 (tevens ALV)

23 juni 2016