Bestuur

Waarnemend voorzitter en penningmeester: Stijn Ockeloen s.ockeloen@platformvvvo.nl
Stijn is werkzaam als docent filosofie aan een middelbare school.
Taken: contacten verenigingen en onderwijsorganisaties, Onderwijskamer, financiën

Secretaris: Knillis van Schaaf secretaris@platformvvvo.nl
Knillis is werkzaam als docent aardrijkskunde aan een middelbare school.
Taken: secretariaat, nieuwsbrief

Bestuurslid: Elise Storck. e.storck@platformvvvo.nl 
Elise is werkzaam als vakdidacticus geschiedenis en algemeen lerarenopleider
Taken: coördinatie verwantschapstabel educatieve minor, curriculum

SECRETARIAAT PLATFORM VVVO
Marterveld 41
8017 ME Zwolle
secretariaat@platformvvvo.nl