Bestuur

Voorzitter: Hans Kok voorzitter@platformvvvo.nl
Hans is van oorsprong docent Maatschappijleer en Informatica. Nu werkt hij (onder andere) als extern docent aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, en is lid van de examencommissie van de Stichting OCE.
Taken: contacten verenigingen en onderwijsorganisaties, Onderwijskamer

Penningmeester: Aad van der Drift  penningmeester@platformvvvo.nl
Aad is docent Aardrijkskunde, Maatschappijleer en Informatica en werkt als docent aardrijkskunde en maatschappijleer aan een middelbare school.
Taken: vice-voorzitter, contacten SLO, CvTE, Bevoegdhedencommissie, website, nieuwsbrief

Secretaris: Knillis van Schaaf secretaris@platformvvvo.nl
Knillis is werkzaam als docent aardrijkskunde aan een middelbare school.
Taken: secretariaat,

Bestuurslid: Elise Storck. e.storck@platformvvvo.nl 
Elise is werkzaam als vakdidacticus geschiedenis en algemeen lerarenopleider
Taken: coördinatie verwantschapstabel educatieve minor, Curriculum.nu

SECRETARIAAT PLATFORM VVVO
Marterveld 41
8017 ME Zwolle
secretariaat@platformvvvo.nl