Bestuur

Voorzitter: Hans Kok voorzitter@platformvvvo.nl
Hans is van oorsprong docent Maatschappijleer en Informatica. Nu werkt hij (onder andere) als extern docent aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, en is lid van de examencommissie van de Stichting OCE.
Taken: contacten verenigingen en onderwijsorganisaties, Onderwijskamer, Bestuur Onderwijscoöperatie

Penningmeester: Aad van der Drift  penningmeester@platformvvvo.nl
Aad is docent Aardrijkskunde en Informatica en werkt nu voor de Onderwijscoöperatie.
Taken: vice-voorzitter, contacten SLO, website, nieuwsbrief

Bestuurslid: Bart Vermeulen. b.vermeulen@platformvvvo.nl
Bart is werkzaam als docent aardrijkskunde aan een middelbare school.
Taken: secretariaat, coördinatie verwantschapstabel educatieve minor, A.L.V. van de Onderwijscoöperatie, Curriculum.nu, Leraren Adviesraad Onderwijscoöperatie

SECRETARIAAT PLATFORM VVVO
Roemer Visscherstraat 17
2332 TT Leiden
secretariaat@platformvvvo.nl