Bestuur

Voorzitter: Hans Kok, voorzitter@platformvvvo.nl

Secretaris: Koos Nederhoed, secretaris@platformvvvo.nl

Penningmeester: Aad van der Drift,  penningmeester@platformvvvo.nl

Bestuurslid: Bart Vermeulen, b.vermeulen@platformvvvo.nl