agenda 23 september 2010

0

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda 23 september 2010

18.00 uur: wandelgangen en broodjes

Gasten: Siep Eilander en Renée Schoonhoven, wegbereiders voor de coöperatie voor onderwijspersoneel.

1. 18.30 uur: Opening en vaststellen agenda

2. 18.35 uur: Siep Eilander en Renée Schoonhoven

Toelichting over de meerwaarde van een coöperatie voor het onderwijspersoneel.

3. 19.15 uur: Notulen van de vorige Platformvergadering van 10 juni 2010

4. 19.25 uur: Plannen Nationale Onderwijstentoonstelling; beslispunt: hoe gaat het Platform VVVO optreden?

Toelichting: voorstellen van het voorbereidingsgroepje worden maandag 13 september rondgemaild.

5. 19.35 uur: Onze inbreng in de coöperatie en het trajectplan

6. 19.45 uur: Onderwerpen voor komende conferenties

7. 19.50 uur: wetsvoorstel professionele ruimte;

Toelichting: zie de mail van 8 september met de brief aan de Kamercommissie voor OCW

8. 19.55 uur: Opheffing LPBO

Toelichting: zie de mail van 8 september met de brief aan de staatssecretaris

9. 20.10 uur: SLO-veldaanvraagronde

Toelichting: welke vakinhoudelijke verenigingen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om veldaanvragen in te dienen.

10. 20.20 uur: Steunpunt taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en de SPV-vragenlijst

Toelichting: Stichting Platforms VMBO heeft een vragenlijst opgesteld die we met enige aanpassingen tevens zouden kunnen aanwenden voor het algemeen vormend onderwijs.

11. 20.30 uur: Stand van zaken publieksdebatten; toelichting door Henry van Bergen en/of Toon van der Ven

12. 20.40 uur: Mededelingen

 • VO-content en de rol van de vakverenigingen

13. 20.50 uur: Ingekomen stukken

14. 21.00 uur: Rondvraag en Sluiting

Overige mails die tussentijds werden verzonden:

 • Mail over taal en rekenen (2 juli)
 • SE – CE Jan Rijkers (4 juli)
 • Correctie bericht van gisteren (5 juli)
 • Verzoek advies verwantschapstabel HBO-kopopleidingen (15 juli)
 • Verslag SBL-bestuursvergadering 020710 (20 juli)
 • Concept trajectplan versie 1 29072010 (13 augustus)
 • Uitnodiging informatiebijeenkomsten VO (23 augustus)
 • Agenda met bijlagen voor een eerste bijeenkomst werkgroep 1 bekwaamheid (29 augustus)
 • Deelname aan werkgroep 2 inzake de professionele ruimte (5 september)
 • Conclusies eerste bijeenkomst werkgroep 1 bekwaamheid (6 september)
 • · Sluitingsdata voor veldaanvragen SLO (8 september)
 • · Brieven van het VVVO-bestuur aan derden (8 september)