College voor Toetsen en Examens NEDERLANDS

Per 1 augustus 2016 ontstaan in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacatures, die op voordracht van de VLLT vervuld kan worden:

· Nederlands havo/vwo (ca. 220 klokuren)

· Nederlands vmbo (ca. 300 klokuren)

Namens het CvTE verzoek ik u om een nieuw lid voor te dragen ter vervulling van deze vacature.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.
  • Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype.
  • Voor de vacature vmbo geldt specifiek: heeft bij voorkeur leservaring in de basis- en/of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
  • Voor de vacature havo/vwo geldt specifiek: heeft een universitair denkniveau.
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.
  • Heeft meer dan gemiddelde belangstelling voor toetsing.
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito.

Deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Taakomschrijving:

  • Meewerken aan de constructie-opdracht aan Cito voor de desbetreffende centrale examens;
  • vaststellen van deze examens;
  • Adviseren over de normering van deze examens.

Voor dit werk is een taakvergoeding beschikbaar. Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op dit schooljaar.Het CvTE zou het zeer op prijs stellen als deze uren in de bestaande leraarsbetrekking van het lid van de vaststellingscommissie ingebouwd kunnen worden en de vergoeding van deze uren aan de school kan geschieden.

Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij ondergetekende via tel: 030-2840700 of info@hetcve.nl.

Nadere inlichtingen over de aanstelling kunt u inwinnen bij mw. S. Schoonheim,
tel: 030-2840705.

U kunt voor 1 maart 2016 solliciteren via mevr. P. Bosch van uw vakvereniging op pbosch27451@gmail.com