2009-2010

donderdag 17 september 2009 (in combinatie met tweede SLO-bijeenkomst inzake Mesocurricula)

donderdag 26 november 2009

donderdag 28 januari 2010 (jaarvergadering)

donderdag 1 april 2010

donderdag 10 juni 2010