Vertegenwoordiging

Bij het Platform VVVO zijn 10 vakverenigingen aangesloten, die samen ruim 13.500 leden hebben. Deze leden zijn docenten in het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen. Docenten in opleiding kunnen vaak terecht voor gereduceerd tarief.

Elke vakvereniging wijst een vertegenwoordiger plus vaste vervanger aan (platformleden) die de bijeenkomsten van het Platform VVVO bijwonen. Platformleden vertegenwoordigen hun vakvereniging bij besluitvorming en zorgen voor verspreiding van informatie naar hun achterban.

Vertegenwoordigers dragen kandidaten aan voor het (dagelijks) bestuur van Platform VVVO.  Vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden zijn dus lid van één of meer van de vakverenigingen. De voorzitter kan een onafhankelijk persoon zijn.

Vertegenwoordigers en bestuursleden nemen namens alle vakverenigingen deel aan overleg met derden en verspreiden verslagen van die gesprekken onder de platformleden. Hierbij gaat het altijd over vakoverstijgende zaken. Voor vakspecifieke onderwerpen treden vakverenigingen zelf op als spreekbuis voor hun achterban.