Bestuur

Voorzitter: Harm Tiggelaar voorzitter@platformvvvo.nl
Harm is docent Filosofie op het Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt.
Taken: contacten verenigingen en onderwijsorganisaties, Onderwijskamer

Penningmeester: Aad van der Drift  penningmeester@platformvvvo.nl
Aad is docent Aardrijkskunde, Maatschappijleer en Informatica en werkt als docent aardrijkskunde en maatschappijleer aan een middelbare school.
Taken: vice-voorzitter, contacten SLO, CvTE, Bevoegdhedencommissie, website, nieuwsbrief

Secretaris: Knillis van Schaaf secretaris@platformvvvo.nl
Knillis is werkzaam als docent aardrijkskunde aan een middelbare school.
Taken: secretariaat,

Bestuurslid: Elise Storck. e.storck@platformvvvo.nl 
Elise is werkzaam als vakdidacticus geschiedenis en algemeen lerarenopleider
Taken: coördinatie verwantschapstabel educatieve minor, Curriculum.nu

SECRETARIAAT PLATFORM VVVO
Marterveld 41
8017 ME Zwolle
secretariaat@platformvvvo.nl