Vergaderingen

Het Platform houdt regelmatig overleg.

Hieronder staande data voor 2020 genoemd.

  • 4 maart,
  • 11 juni,
  • 23 september
  • 10 december.

De datum van 11 juni is gekozen omdat dit tussen het eerste en tweede tijdvak van de examens valt.
Op basis van wensen van de vakverenigingen uit het verleden is gekozen voor twee woensdagen en twee donderdagen.

Agenda en bijlages worden voor de vergadering medegedeeld en zijn vanaf onze opslag op te halen.
DE vergaderlocatie kan verschillen.