2032

In  het voorwoord van Ons-Onderwijs 2032 staat:
“De discussie of leerlingen leren voor de school of voor het leven is eeuwenoud, maar nog altijd niet uitgewoed. Ze lijkt zelfs heviger dan ooit, gemeten naar de bezieling waarmee vorig jaar de maatschappelijke dialoog over de inhoud van het onderwijs is
gevoerd die het Platform Onderwijs2032 in gang heeft gezet.
Uit die dialoog komt duidelijk als gedeeld inzicht naar voren dat de inhoud van het onderwijs in veel opzichten echt anders moet om leerlingen de kennis en de vaardigheden bij te brengen die ze voor hun toekomst als volwassenen in de
eenentwintigste eeuw nodig hebben.

Inmiddels is de discussie in volle gang en raakt het ook de bij het Platform VVVO aangesloten verenigingen.
Om de discussie te faciliteren heeft het bestuur gemeend een informatiedeel op haar website te zetten.

juli 2016