2016-2017

Voor het schooljaar 2016-17 heeft het Platform de volgende vergaderdata vastgesteld:

14 september 2016 (locatie Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht)

28 september 2016  symposium “Onderwijs 2032” 

27 oktober 2016 (optioneel i.v.m. rapport 2032)

15 december 2016  (vergadering ook voor Platform-Onderwijscoöperatiemedewerkers)

16 maart 2017 (tevens Algemene Ledenvergadering)

14 juni 2017