Jac Kriens uit bestuur Platform VVVO

Met ingang van 1 december 2017 heeft Jac Kriens aangegeven zijn bestuursactiviteiten neer te willen leggen. Hij was sinds september 2016 vanuit de NVLM voorgedragen aan het Platform VVVO. Als algemeen bestuurslid was Jac o.a..verantwoordelijk voor de zaken op het gebied van de rekentoetsen en het register. Jac heeft aangegeven dat de binding met het werkveld steeds minder is geworden en zijn verwachtingen bij de verrichtingen van het Platform VVVO niet geheel aan zijn verwachtingen hebben voldaan. Als bestuur zijn we Jac zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en kunnen zijn beslissing alleen maar respecteren. Over de invulling van de ontstane vacature is het bestuur nog in gesprek. Thans gaat men door in de huidige constructie. Mocht het werkveld zich gaan uitbreiden dan is de invulling voor een nieuwe en vijfde persoon een optie.