Reactie minister Slob op voortgang Curriculum.nu

imageDeze week kwam minister Slob met de beantwoording van Kamervragen over de voortgang van Curriculum.nu.

De zorgen van onze vakverenigingen kwamen in deze vragen ook aan bod.

De minister maakt in de antwoorden duidelijk dat de positie van de vakken niet zal veranderen en dat de rol van de vakverenigingen in de loop van het proces groter zal worden.

Ook komt er meer inhoudelijke ondersteuning van de ontwikkelteams in de vorm van “vakinhoudelijke kringen”.

Het bestuur van het Platform zal in overleg met de vakverenigingen de voortgang in de gaten houden.
De vakverenigingen spreken op de Algemene Ledenvergadering van 20 september over de voortgang van het project. Dan zal ook de brief van de Coördinatiegroep op de agenda staan. Deze brief was een antwoord op de brief waarin het Platform grote zorgen uitsprak over o.a. de vakinhoudelijke voortgang van het project.

De kamerbrief is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/10/kamerbrief-met-beantwoording-vragen-over-brief-platform-vvvo-over-de-curriculumherziening