BEKOSTIGING FUNDEREND ONDERWIJS

Het Platform VVVO heeft samen met de AOb, het Lerarencollectief en de Beroepsvereniging opleiders MBO met verbazing gereageerd op de beleidsreactie van Minister Slob op het rapport van McKinsey & Company over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs. In de beleidsreactie wordt de langetermijnvisie door de minister gekoppeld aan de rapportage ‘De toekomst van ons onderwijs’, waarbij wordt gesteld dat hier sprake is van een door het veld gedragen toekomstvisie. Dit is echter geenszins het geval, want docenten uit de achterban van PVVVO, AOb, Lerarencollectief en BVMBO zijn voor zover ons bekend op geen enkele wijze betrokken bij de discussie en de dialoog die bij de lancering van ‘De toekomst van het onderwijs’ aangekondigd was. Dit terwijl het rapport enkele zeer discutabele voorstellen bevat waarbij het draagvlak onder leraren ver te zoeken is. Om deze reden hebben we de Tweede Kamer laten weten dat het rapport niet beschouwd moet worden als gedragen door het onderwijsveld en dat we om die reden op termijn problemen voorzien.

Lees de brief ……