agenda 10 juni 2010

Vergaderlocatie: Vergadercentrum Vredenburg 19 Utrecht, tegenover het Muziekcentrum, boven in het C&A-gebouw.

Bij verhindering graag ruim van te voren afmelden bij Peter Lucas, e-mail penningmeester@platformvvvo.nl

Agenda 10 juni 2010

18.00 uur: wandelgangen en broodjes

Gast: Hans de Vries van SLO

1.     18.30 uur: Gesprek met Hans de Vries.
De website over (school)examens is sinds een poosje in de lucht. Onze gast licht toe wat de achtergrond is van het tot stand komen van deze website en wat de ambities zijn. Samen gaan we brainstormen over de mogelijke vulling van deze website zodat het echt een steun kan worden voor leraren. Een deel van de benodigde vulling zal vanuit de verenigingen moeten komen; we zouden een vergoeding voor de te verrichten activiteiten op zijn plaats vinden. We spreken ook over de verhouding tussen deze website en de informatie die bij de verschillende verenigingen te vinden is op hun eigen website.

2.     19.15 uur:  Opening van de vergadering en vaststellen agenda

3.     19.20 uur: Nieuw bestuurslid: Jan van Lune van de NVON (beslispunt)

4.     19.25 uur:  Datumvoorstel Platformvergaderingen in 2010-2011 (beslispunt, zie bijlage)

5.     19.30 uur:  Notulen Platformvergadering van 1 april 2010
Voorafgaand een korte toelichting van de verdere ontwikkelingen.

6.     19.40 uur: Mededelingen en ingekomen stukken (o.a. Publieksdebatten, onderzoek 2de correctie)

7.     19.45 uur: Ambities voor SBL.
De ambities van de coöperatie (het‘nieuwe SBL’) (zie bijlage)  De lijst ambities, resultaten en activiteiten als een ‘kwaliteitsagenda’ waarover OCW en lerarenorganisaties van gedachten wisselen en die de nieuw te vormen coöperatie gaat uitvoeren.

8.     20.05 uur:  Vervolg op de Platformconferentie  ‘Taal en rekenen’ op donderdag 15 april.
Op welke manier gaan de vakverenigingen aan de slag. Een voorbeeld van het conceptplan van de VECON vindt u in de bijlage (het plan is nog niet definitief goedgekeurd). Is het misschien handig om samenwerking te zoeken met verwante vakken?

9.     20.15 uur: Lerarenregistratie

  • Beslispunten SBL. René vertelt over het verloop van de bestuursvergadering over dit onderwerp.
  • VO-raad en registratie (zie bijlage). Dit punt is vorige keer niet aan de orde geweest. Op welke wijze vinden wij dat de VO-raad registratie zou kunnen ondersteunen.

10.  20.50 uur: Nationale Onderwijs Tentoonstelling

11.  20.55 uur: Rondvraag en sluiting