Geen categorie

Hoe ziet je ideale leraar er uit?

In 2015-2016 ontwikkelt de Onderwijscoöperatie de professionele standaard voor leraren. In een standaard staat genoemd wat de (minimum)-eisen zijn die leraren aan elkaar stellen. Dit is aanvullend op wat staat beschreven in de herijkte bekwaamheidseisen. In de standaard wil de Onderwijscoöperatie benoemen welke waarden de basis vormen van het gedrag van de leraar op school. Dit kan dienen ter initiatie of ter ondersteuning van de professionele dialoog over de ontwikkeling en ruimte die leraren nodig hebben.

Tot 6 december loopt een eerste consultatieronde. In deze ronde inventariseren we welke waarden breed gedragen worden door leraren. Dit zal resulteren in een eerste conceptversie waaromheen begin 2016 een tweede consultatieronde zal starten. De definitieve standaard wordt dan op 1 juli 2016 gepubliceerd.

Ben je leraar? De Onderwijscoöperatie is op zoek naar jouw input! De vragenlijst vind je hier:

Vul de volgende vragenlijst in.