WEBLINKS

OVERKOEPELENDE ORGANISATIES

 • MINISTERIE VAN OCW Website van het Ministerie van OCW is onderdeel van www.Rijksoverheid.nl.
 • ONDERWIJSCIJFERS Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland.
 • ONDERWIJSCOÖPERATIE Onderwijscoöperatie staat voor een kwalitatief sterke beroepsgroep en een sterke positie van de leraar. Het Platform VVVO is een van de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie en vervult diverse functies in de OC.
 • ONDERWIJSRAAD De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.
 • PROGNOSES EN RAMINGEN t.a.v. ONDERWIJS U vindt regionale en schoolspecifieke leerlingenprognoses en arbeidsmarktramingen op de website van DUO. Deze rapporten geven vo-scholen inzicht in de vraag naar en aanbod van leraren per vak in het voortgezet onderwijs.
 • PROGNOSES EN RAMINGEN t.a.v. ONDERWIJS U vindt regionale en schoolspecifieke leerlingenprognoses en arbeidsmarktramingen op de website van VOION. Deze rapporten geven vo-scholen inzicht in de vraag naar en aanbod van leraren per vak in het voortgezet onderwijs.
 • STICHTING PLATFORMS VMBO (SPV) Samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma’s in het vmbo.

VAKINHOUDELIJKE ORGANISATIES

 • DIGISCHOOL Digitale school met vakcommunities.
 • DOCENTVO Forums van De Digitale School.
 • LEREN.NL Op Leren.nl staan gratis online cursussen en kennisbronnen voor ieder die verder wil leren.
 • SURFSPACE SURFspace is een portal vóór en dóór ICT&Onderwijs professionals.
 • VO-CONTENT Stichting VO-content is een initiatief ‘van scholen voor scholen’ om samen de onderwijskwaliteit te verbeteren en om samen slimmer te investeren.
 • WEBQUEST Webkwestie: voor alle vakken in het VO.

INTERNATIONALE ORGANISATIES

 • BBC EDUCATION Engeland: BBC education
 • EUN European Schoolnet EUN
 • EUROPESE COMMISSIE Education & Training in Europa: Education at a glance (onderwijscijfers en feiten) en Life Long Learning projecten.
 • EUREDICE Statistiek en informatie over onderwijs op landelijk en Europees niveau
 • VLAANDEREN ONDERWIJS Bekwaamheidseisen voor leraren in Vlaanderen

VOOR DOCENTEN