Onderwijscoöperatie en BON beëindigen samenwerking

imageVerschil van inzicht in hoe de agenda van de beroepsgroep uitgewerkt moet worden heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen BON en de Onderwijscoöperatie is beëindigd. De Onderwijscoöperatie gaat verder met een bestuur waarin vier partijen vertegenwoordigd zijn: AOb, CNV Onderwijs FvOv en Platform VVVO.

BON was in 2012 een van de vijf organisaties die de Onderwijscoöperatie hebben opgericht. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie constateert dat de afgelopen jaren succesvol en met volledige eenheid van bestuur is samengewerkt aan een sterkere positie van de beroepsgroep. De afgelopen vier jaar heeft de Onderwijscoöperatie, inclusief BON, grote successen geboekt zoals de deze maand door de Tweede Kamer aangenomen wetswijziging die leraren de zeggenschap geeft over hun eigen professionalisering en het lerarenregister. Ook was BON betrokken bij andere mooie resultaten zoals de oprichting van het LerarenOntwikkelFonds dat leraren in staat stelt hun eigen initiatieven voor beter onderwijs te ontwikkelen, het video platform Leraar24 voor kennisuitwisseling tussen leraren, het jaarlijkse Lerarencongres en de Verkiezing Leraar van het Jaar. Nu BON geen deel meer uitmaakt van de Onderwijscoöperatie nemen de vier bestuurspartijen de verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking van de agenda van de beroepsgroep en alle afspraken die in dat kader zijn gemaakt.