ONDERWIJS 2032 eindrapport

imageOp donderdag 17 november presenteerden de Onderwijscoöperatie en regiegroep Onderwijs2032 hun advies over Onderwijs2032 aan staatssecretaris Sander Dekker genaamd Verdiepingsfase Onderwijs2032 en Leraren willen hoofdrol in curriculumontwikkeling.

De boodschap is duidelijk: geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep.

De Onderwijscoöperatie organiseerde de afgelopen vijf maanden als representant van de beroepsgroep leraren een brede dialoog. Leraren werden uitgenodigd om via online dialogen, focusgroepen en diverse bijeenkomsten met elkaar in gesprek te gaan. Uit de brede dialoog en de aanbevelingen blijkt grote betrokkenheid van leraren. Daarbij is voor de beroepsgroep glashelder dat curriculumontwikkeling geen tijdelijk project is met een einddatum, maar een continu proces waar leraren serieus bij betrokken willen zijn. Het moet dan ook een vast onderdeel zijn van hun takenpakket en hun werktijd. Om dat te bewerkstelligen, ontbreekt het op dit moment nog aan tijd en middelen.

LINKS