Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!

De examens zijn in het vmbo al begonnen, in mei volgen havo en vwo. Net zoals vorig jaar hebben de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een meldpunt ingesteld. Heb jij genoeg tijd om alle examens goed na te kijken? Welke knelpunten ervaar je of heb je suggesties? Laat het weten!

Alle partijen – docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen – willen dat die examens zo goed mogelijk verlopen. Dat geldt zowel voor de eerste als de tweede correctie. De organisatie op school rond de examens dient op orde te zijn, docenten moeten de tijd krijgen om het werk goed en volledig na te kijken. Daarom is er een handige checklist organiseren correctiewerk opgesteld met tips om de examens soepel te laten verlopen.
Nakijken
De docent moet van de schoolleiding alle ruimte krijgen de correctie van het examenwerk goed, volledig en tijdig uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat de leraar vrijgesteld wordt van lessen en/of taken. Van groot belang is de adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector die in overleg met de diverse vakverenigingen en het College van Toetsen en Examens is opgesteld. Scholen wordt dringend verzocht zich aan deze adviestabel te houden.
Net zoals vorig jaar hebben bonden samen met de VO-raad een Meldpunt correctie centraal examen ingesteld waar docenten, schoolleiders hun vragen, klachten en suggesties direct kwijt kunnen.