VISIE vakvereniging i&i op digitale geletterdheid

Op verzoek van curriculum.nu is het bestuur van i&i aan de slag gegaan met het formuleren van onze visie op het vak of leergebied digitale geletterdheid.
De eerste aanzet werd in het najaar gegeven door het bestuur dat daarvoor een aantal keren bij elkaar kwam. Tijdens de onlangs gehouden praktijkdag hebben zij hun eerste concept laten beoordelen. De ideeën en aanpassingen zijn meegenomen naar de onlangs door ons georganiseerde visie-middag en -avond in Utrecht.
Tijdens deze avond werd alle informatie genotuleerd en in het bijgevoegde visie-stuk opgenomen.
Met veel genoegen hebben we deze visie op 1 december naar het curriculum toegezonden.
Uiteraard wil i&i de uiteindelijk geformuleerde visie andere vakverenigingen niet onthouden.
Wie omissies ontdekt of graag nog iets wil hebben opgenomen kan dat tot 1 januari melden aan de secretaris van de vereniging (secretaris@ieni.org).
Het bestuur komt nog een keer bij elkaar om eventuele aanpassingen te maken op basis van de binnengekomen opmerkingen. Klik hier om het document te lezen.