PLATFORM VVVO maakt bezwaar tegen NIET vrijgeven schoolexamens 2020

Na het openen van de examenenvelop zijn examens beschikbaar voor een ieder die daar belang bij heeft. Veel scholen verzamelen na de examens de opdrachtbladen die vervolgens ter voorbereiding voor de examens van het volgend jaar worden gebruikt. Het is dus in het belang van leerlingen en docenten de vragen en antwoorden ter beschikking te stellen aan het onderwijs. Daar komt bij dat de inmiddels oud-leerlingen, die al dan niet geslaagd zijn, naar onze mening mogen zien wat ze gemist hebben.
Daarom hebben verschillende vakverenigingen na het besluit dit jaar de eindexamens niet door te laten gaan het CVTE verzocht de niet gemaakte examens beschikbaar te stellen voor het onderwijs. Vlak voor de zomervakantie berichtten het CVTE en OCW (https://nos.nl/artikel/2339537-de-examens-van-2020-blijven-voorlopig-achter-slot-en-grendel.html) ondanks deze verzoeken de examens dit jaar niet vrij te geven, terwijl zo ook niet per definitie hergebruikt worden.

Vakverenigingen, samenwerkend in het PlatformVVVO zijn dan ook van mening dat de examens van afgelopen jaar alsnog beschikbaar moeten worden gesteld aan zowel docenten als (oud)leerlingen. Voor ons geldt dat er geen steekhoudende argumenten zijn die  boven het onderwijsbelang uitgaan.