BEHOUDEN PROFESSIONEEL STATUUT

Het professioneel statuut, waarin de professionele ruimte van de leraar wordt vastgelegd, moet blijven.
Daar zijn wij het samen met AOb, CNV Onderwijs, het Lerarencollectief en Leraren in Actie mee eens.
De Kamer debatteert volgende week over de afschaffing van het lerarenregister dat nooit van de grond kwam, en zal naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgeschaft. Met die afschaffing dreigen echter ook de bepalingen over het professioneel statuut te worden geschrapt. En daar zijn wij samen met zes andere organisaties tegen. De leraar kan zijn rol alleen waarmaken als hij voldoende zeggenschap heeft over zijn of haar onderwijs.
Daarom roepen de de Tweede Kamer op om de bepalingen die het professioneel statuut aangaan te handhaven.

Lees hier de brief