19 januari gaat niet door!!

Beste vertegenwoordigers van de vakverenigingen van het Platform VVVO
Na intern beraad bij de Onderwijscoöperatie is besloten de geplande ontwerpsessies in het kader van register en herregistratie voor januari / februari, waarvoor met name vakverenigingen zijn uitgenodigd, te annuleren en weer op te pakken na de eerste kamerbehandeling.
Dit betekent dat het bestuur van het Platform VVVO besloten heeft ook de Platformbijeenkomst van 19 januari te laten vervallen.  Wij berichten u zodra we een nieuwe datum weten om het proces voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
René Franquinet, voorzitter Platform VVVO