Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector

Versie 15 februari 2017

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. In de onderstaande tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben.

De datum van 12 juni “weer terug bij de eerste corrector”, is de uiterste datum. Indien mogelijk kan dat natuurlijk eerder. Het ontlast het examensecretariaat.

Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.
Klik op Lees meer voor de tabel…

Vak

Datum examen

Maand mei

Examens bij tweede corrector, uiterlijk op

Examens weer terug bij eerste corrector,

uiterlijk op

Correctietijd in dagen

1e 2e

Scheikunde HAVO

10

24 mei1

12 juni

13 18

Nederlands VWO

10

29 mei2

12 juni

16 13

Nederlands HAVO

11

24 mei1

12 juni

12 18

Kunst VWO

11

24 mei1

12 juni

12 18

M&O VWO

11

24 mei1

12 juni

12 18

Nederlands KB GL TL

12

29 mei

12 juni

16 13

Geschiedenis HAVO

12

29 mei

12 juni

16 13

Frans HAVO

12

29 mei

12 juni

16 13

Geschiedenis VWO

12

29 mei

12 juni

16 13

Engels VWO

12

29 mei

12 juni

16 13

Maatschappijleer 2 GL TL

15

29 mei

12 juni

13 13

Frans GLTL

15

29 mei

12 juni

13 13

Aardrijskunde HAVO

15

29 mei

12 juni

13 13

Biologie HAVO

15

29 mei

12 juni

13 13

Duits VWO

15

29 mei

12 juni

13 13

Wiskunde A, B, C VWO

15

29 mei

12 juni

13 13

Geschiedenis GL TL

16

29 mei

12 juni

12 13

Engels GL TL

16

29 mei

12 juni

12 13

Muziek HAVO

16

29 mei

12 juni

12 13

Economie HAVO

16

29 mei

12 juni

12 13

Aardrijkskunde VWO

16

29 mei

12 juni

12 13

Natuurkunde VWO

16

29 mei

12 juni

12 13

Duits GL TL

17

30 mei

12 juni

12 12

Wiskunde GL TL

17

30 mei

12 juni

12 12

Filosofie HAVO

17

30 mei

12 juni

12 12

Engels HAVO

17

30 mei

12 juni

12 12

Latijn VWO

17

30 mei

12 juni

12 12

Tehatex VWO

17

30 mei

12 juni

12 12

Muziek GL TL

18

31 mei

12 juni

12 11

Economie GL TL

18

31 mei

12 juni

12 11

Duits HAVO

18

31 mei

12 juni

12 11

Tehatex HAVO

18

31 mei

12 juni

12 11

Maatschappij

wetenschappen VWO

18

31 mei

12 juni

12 11

Scheikunde VWO

18

31 mei

12 juni

12 11

Aardrijkskunde GL TL

19

31 mei

12 juni

11 11

NASK1 GLTL

19

31 mei

12 juni

11 11

Kunst HAVO

19

31 mei

12 juni

11 11

Wiskunde A, B HAVO

19

31 mei

12 juni

11 11

Filosofie VWO

19

31 mei

12 juni

11 11

Frans VWO

19

31 mei

12 juni

11 11

Dans, Drama GL TL

22

2 juni

12 juni

10 9

Biologie GL TL

22

2 juni

12 juni

10 9

Maatschappij

wetenschappen HAVO

22

2 juni

12 juni

10 9

Natuurkunde HAVO

22

2 juni

12 juni

10 9

Grieks VWO

22

2 juni

12 juni

10 9

Biologie VWO

22

2 juni

12 juni

10 9

Beeldende vakken GL TL

23

2 juni

12 juni

9 9

Nask2 GL TL

23

2 juni

12 juni

9 9

M&O HAVO

23

2 juni

12 juni

9 9

Muziek VWO

23

2 juni

12 juni

9 9

Economie VWO

23

2 juni

12 juni

9 9

Fries GL TL

24

2 juni

12 juni

8 9

Spaans, Turks, Arabisch GL TL

24

2 juni

12 juni

8 9

Fries, Russisch HAVO

24

6 juni

12 juni

8 9

Spaans, Turks, Arabisch HAVO

24

6 juni

12 juni

8 9

Fries, Russisch VWO

24

6 juni

12 juni

8 9

Spaans, Turks, Arabisch VWO

24

6 juni

12 juni

8 9

1 Er is voor woensdag 24 mei gekozen omdat de meeste scholen vrijdag 26 mei, na Hemelvaart, gesloten zijn.

2 Er is voor maandag 29 mei gekozen omdat het correctievoorschrift 12 mei om 17:00 wordt gepubliceerd. Dit i.v.m. een pilot om het correctievoorschrift vooraf te toetsen met een aantal examendocenten. Nadere informatie hierover op Examenblad.nl