CURRICULUM.NU vervolg

Op initiatief van het ministerie van OCW vond op 7 november een (digitaal) overleg plaats.
SLO’ers Elvira Folmer en Ria van de Vorle verkenden met een flink aantal vakverenigingen welke rol zij kunnen vervullen, als na advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie in 2021 conceptkerndoelen en -eindtermen worden ontwikkeld.
De vakverenigingen kunnen bijvoorbeeld helpen bij de werkinstructies, werving en selectie en niet-vrijblijvend advies geven aan de teams.
Over de daadwerkelijke samenwerking gaan zij pas afspraken maken na het uitkomen van het advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie.