PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 wordt in een bijeenkomst in De Balie (Amsterdam) voor de tweede keer de door de Onderwijsraad ingestelde prijs voor de beste Onderwijsblog uitgereikt. Een prijs waarmee de Raad het publieke debat over onderwijs via sociale media wil bevorderen. Voordrachten voor werk dat voor de prijs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2017 worden ingediend. Begin december 2017 worden de nominaties bekendgemaakt.

In aanmerking komen Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. Per persoon kan één essayistische, opiniërende blogpost, podcast of vodcast (of een bij elkaar horende serie daarvan) voorgedragen worden. Bij de inzending wordt aangegeven hoe interactie heeft plaatsgevonden met het werkveld (vóór of na publicatie van de post, via welke media) en wat de impact hiervan is geweest (welke reacties er zijn geweest, van wie en wat de gevolgen zijn van de interactie).
De te beoordelen blogpost, podcast of vodcast is gepubliceerd op een individuele of gezamenlijke blog of vlog, en wel in de periode 1 september 2016 – 31 augustus 2017.

Voor een nader beeld van de criteria: zie op de website het juryrapport 2017. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van 1.500 euro.

De jury bestaat uit: Margreet van den Berg (adviseur/projectmanager ICT en onderwijs), Ferry Haan (lid Onderwijsraad; leraar JP Thijsse College), Joke de Jong (leraar van het jaar en lid van de Lerarenkamer, het verband van Leraren van het Jaar), Emmanuel Naaijkens (zelfstandig onderwijsjournalist) en Richard Toes (lid Onderwijsraad en juryvoorzitter; voorzitter CvB Wartburgcollege in Rotterdam en Dordrecht).

Voordrachten indienen via: www.onderwijsjournalistiek.nl/blogprijs . Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Harm Noordhof (voorzitter Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), harm.noordhof@ planet.nl of 06 53974225