MEEDENKSESSIE voor vakverenigingen 14 september 2017

Vanaf augustus 2018 zijn alle bevoegde leraren volgens de wet verplicht zich in het nieuwe lerarenregister te registreren. In augustus 2019 staan alle bevoegde leraren geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie in 2023. De beroepsgroep stelt zelf de eisen op die gaan gelden voor leraren in het nieuwe lerarenregister om na vier jaar te kunnen herregistreren: de zogenoemde herregistratiecriteria.
Deze criteria gaan over wat een leraar minimaal moet doen om zijn bekwaamheid te onderhouden (Zie FAQ: Wat verstaan we onder bekwaamheidsonderhoud?). Leraren stellen ook valideringsregels op waaraan bijvoorbeeld cursussen of activiteiten moeten voldoen om je bekwaamheid als leraar te onderhouden.
Ben jij leraar en wil jij graag meedenken over en meewerken aan deze herregistratiecriteria en valideringsregels doe dan mee.
Wilt u dit bericht ook uitzetten in uw organisatie? Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leraren uit de vakverenigingen deelnemen.
Waar? 
Onderwijscoöperatie
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
aanmelden
https://goo.gl/forms/AFf0pADMECxFmh7x2