VISIE op VAKKEN

Op verzoek van Curriculum.nu hebben diverse vakverenigingen de visie over hun vak geformuleerd.
Deze visies worden hier gedeeld.
Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Voor de leergebieden Nederlands, Engels (met ook aandacht voor Frans, Duits en Spaans), Rekenen/ wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Een visie vanuit de vakverenigingen op wat hun vak behelst is voor deze teams noodzakelijk.
Van drie bij het Platform VVVO aangesloten verenigingen is het visie-document nu te lezen.
Om hiervan kennis te nemen delen zij hun document in deze mailing en de website van het Platform.
vakvereniging i&i visie op Digitale geletterdheid
Vecon visie op Economie
NVLM visie op Maatschappijleer

 KNAG visie op Aardrijkskunde

NVvW visie op Wiskunde in het Voortgezet Onderwijs