Bijeenkomst meewerkende leraren Platform VVVO bij de Onderwijscoöperatie

Het bestuur van het Platform VVVO heeft het initiatief genomen om periodiek in gesprek te zijn met de meewerkende leraren van het Platform bij de OC. We hebben met elkaar het werk verkend dat gedaan wordt door leraren. Ook hebben we gekeken naar de veranderingen die gaande zijn.
De leraren hebben verschillende adviezen gegeven aan het bestuur van het Platform.

Met grote instemming geven de leraren aan dat zij met plezier en veel betrokkenheid hun werk doen. Wel werd geconstateerd dat er veel personele veranderingen zijn geweest, en dat daardoor de aansturing onduidelijk was. De werkgroepen van de verschillende ‘programma-lijnen’ (met name communicatie en beroepsontwikkeling) zijn sinds de zomer niet meer actief geweest. Onduidelijk was waarom, daar is niet over bericht. Geconstateerd werd dat werkgroepen een belangrijke functie hebben in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Het bestuur van het Platform heeft de prioriteiten van het Platform voor 2018 nader belicht. Het Platform heeft als kerntaak de gezamenlijke belangen van de vakverenigingen te behartigen. Dat zijn bijvoorbeeld m.b.t. het project curriculum.nu, school- en landelijke examens en bevoegdheden.

Het belang van participatie binnen de OC ligt met name in de beroepsgroepvorming. Dat is waar onze leraren ook met name ambities willen waarmaken. Leraar24 en vooral LOF en Pioniers worden daarbij gezien als belangrijke initiatieven die bijdragen aan beroepsgroepvorming. In het land is er veel enthousiasme voor deze ontwikkeling.

Naar de andere kerntaak van de OC, de ondersteuning van de ADV (Afvaardiging DeelnemersVergadering), zijn de leraren wat terughoudend. Er is weinig informatie beschikbaar over de werkwijze en plannen van de ADV. Wanneer daar meer duidelijkheid over is, kunnen we ook uitdrukkelijker positie bepalen. Nu lijkt er rond de professionele keten pas op de plaats gemaakt worden.

Het bestuur van het Platform wordt geadviseerd om zo door te gaan met de middelen die we hebben: eigen prioriteiten kiezen en daar vooral de energie in steken.

Naar de reorganisatie van de OC die op stapel staat wordt nieuwsgierig uitgekeken. De vraag is hoe het volgend schooljaar de positie en het werk van de meewerkende leraren zal zijn. Verwacht wordt dat daarover op korte termijn duidelijkheid komt.

We hebben afgesproken weer een bijeenkomst te organiseren als daar aanleiding voor is. Deze bijeenkomst wordt als zeer nuttig ervaren. Goed om bij te praten en ideeën uit te wisselen.