Reacties aan coördinatiegroep Curriculum.nu

Aan alle vakverenigingen die lid zijn van Platform vvvo is gevraagd hoe ze het proces van de curriculumvernieuwing beoordelen en wat hun verwachtingen bij de rest van het proces zijn. Elf van de dertien van onze vakverenigingen hebben daarop gereageerd. Hun antwoorden en suggesties staan in de bijlages.
Reactie leden
Gezamenlijke brief van vijf vakverenigingen M&M