Toekomst beroepsgroep leraren

Het Platform VVVO heeft in aanvulling van het Secretariaat Beroepsgroep Leraren al haar vakverenigingen uitgenodigd om te reageren op de vragen van Rinnooy Kan.
Het betreft het volgende:

  • Wat is er de afgelopen jaren misgegaan bij het beleid om professionalisering onder leraren te stimuleren?
  • Wat zou er nu vooral nodig zijn om de professie te versterken en om de positie van de leraar als professional te ondersteunen? Wat zijn dan de eerste stappen?
  • Wat kan uw rol of de rol van uw organisatie daarin zijn?

Als bestuur van het Platform blijven we de vakinhoudelijke rol van de aangesloten verenigingen bepleiten, maar gaan we graag het gesprek aan over hoe te komen tot een sterke en zelfbewuste beroepsgroep van leraren in Nederland.
Het bestuur is op 30 juni aanwezig bij de bespreking van het bovenstaande.