Brief aan coördinatiegroep curriculum.nu

imageTijdens de laatste ALV (14 juni 2018) is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond het project Curriculum.nu.
Bij de oplevering van de eerste en tweede tussenproducten hebben we als bestuur van het Platform VVVO onze vakverenigingen gevraagd om zowel de inhoudelijke voortgang als de organisatorische gang van zaken van Curriculum.nu te evalueren. Op basis van onze bevraging hebben we bijgaande brief richting Coördinatiegroep opgesteld.
Vertegenwoordigers van de vakverenigingen BDD, KNAG, I&I, NVLM, NVORWO, NVvW, VCN, VECON, VFVO en VGN waren tijdens de ALV aanwezig. Zij allen zijn direct en indirect bij Curriculum.nu betrokken.
In bijgaande brief brengen zij belangrijke opmerkingen en punten van zorg onder aandacht van de coördinatiegroep van curriculum.nu.
Lees hier de brief.