Algemene Ledenvergadering Onderwijscoöperatie

Woensdag 27 juni was de Algemene Ledenvergadering van de Onderwijscoöperatie.
Naast het jaarverslag en de jaarrekening stond de afbouw van de Onderwijscoöperatie op de agenda.
De ALV heeft er bij het bestuur op aangedrongen te zorgen voor een goede regeling voor de medewerkers en vroeg ook aandacht voor de meewerkende leraren.
Na de zomer is er een nieuwe Ledenvergadering waar de afbouw van de Onderwijscoöperatie verder besproken zal worden.