OPHEFFING ONDERWIJSCOÖPERATIE

Per 1 januari 2019 is de Onderwijscoöperatie definitief opgeheven.
De Onderwijscoöperatie werd in 2011 opgericht door vakbonden en vakverenigingen als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar.
Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. image

  • LOF/Onderwijs Pioniers MBO
  • Leraar24
  • de Bevoegdhedencommissie
  • ondersteuning van het Lerarenparlement

Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn nu al stopgezet.
De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld en wordt voor het personeel een sociaal plan opgesteld
De projecten LerarenOntwikkelFonds (LOF) en Onderwijs Pioniers MBO (beide innovatie van onderwijs door leraren) en Leraar24 (een videoplatform waarop leraren praktisch toepasbare kennis uitwisselen) blijven bestaan. De leraren die als coach, onderzoeker of in de redactie meewerken kunnen dat ook komend schooljaar blijven doen. Datzelfde geldt voor de Bevoegdhedencommissie, die de minister adviseert over bevoegdheden voor nieuwe vakken.
Over de ondersteuning van het Lerarenparlement moet nog een beslissing worden genomen.
Lerarencongres en verkiezing stoppen
Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden. Rond die datum werden de Leraren van het Jaar bekend. Beide activiteiten zijn nu definitief gestopt. Datzelfde geldt voor de Staat van de Leraar (rapport waarin leraren de stand van hun beroep in kaart brengen, wordt tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs van de Inspectie gepubliceerd) en de Ambassadeurs (leraren die met collega’s in gesprek gaan over het belang van professionele ontwikkeling en een sterke beroepsgroep). De betrokken leraren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.