BLOGS

Onderwijsethiek

De website omvat twee weblogs:

Weblog Onderwijs   bespreking van concrete dilemma’s, problemen en ontwikkelingen in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs en onderwijsbeleid vanuit de gezichtshoek van de onderwijsethiek.

Ethische Kroniek   bespreking van ontwikkelingen in de onderwijsethiek. Doel is ontwikkelingen op het gebied van de onderwijsethiek te signaleren en te volgen. Bijvoorbeeld door attendering op belangrijke publicaties, discussies of initiatieven tot codificering.