Enquête examencorrectie

Ook dit jaar houden is er weer een enquête. We kunnen op deze wijze dus een goed beeld krijgen van de tijd die gemoeid gaat met het nakijken van de examens en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Er is een enquête voor de eerste correctie en voor de tweede correctie. Let op, er zijn ook vragen over hoe de eerste/tweede corrector naar jouw werk heeft gekeken, dus je kunt de enquêtes pas invullen nadat je het werk terug hebt van de tweede corrector.

De links naar de enquêtes:

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Nederlands, Duits, Engels en Frans

Klassieke talen

Biologie, natuur- en scheikunde

Filosofie

Wiskunde

Economie

Kunstvakken