STEL JE VERKIESBAAR!

In september 2017 worden verkiezingen gehouden voor de eerste afgevaardigden van de Deelnemersvergadering. Stemmen en/of meebeslissen?
Wie wil namens de beroepsgroep meehelpen aan het vormgeven van een duidelijke beroepsgroep?

WAT HOUDT DAT IN?
De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om zelf mede vorm te geven aan de basis van hun takenpakket. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Zo gaan ze vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringseisen voor professionele activiteiten. Dat geldt ook voor de professionele standaard. Benieuwd naar de werkzaamheden van de afgevaardigden, kijk dan hier.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM KANDIDAAT TE KUNNEN WORDEN?
Om kandidaat te kunnen zijn, moet u zijn aangemeld bij het vrijwillige register. Ook moet u drie jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u minder dan drie maanden er tussenuit bent geweest, wordt dat niet aangemerkt als een onderbreking. U moet in de periode van bovengenoemde drie jaar hebben voldaan aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister te worden opgenomen. Dit betekent dat u bevoegd moet zijn.

TIJDSINVESTERING
Omdat de Deelnemersvergadering nieuw is, kan slechts een indicatie gegeven worden van de tijd die u als afgevaardigde zal investeren. Houd tot juni 2018 rekening met 4 tot 8 uur per week voor het inwerken, het ontwikkelen van een werkwijze en het voorbereiden en nemen van een aantal belangrijke besluiten. De inschatting is dat vanaf juni 2018 de werkzaamheden 2 tot 4 uur per week zullen vergen.

VERGOEDING?
De afgevaardigden krijgen een gezamenlijk budget voor de uitvoering van hun taken. Binnen dat budget bepalen de afgevaardigden zelf de wijze waarop de door hen te maken kosten en tijdsinvestering worden vergoed.