Nieuwe voorzitter PLATFORM VVVO

Tijdens de Algemene Ledenvergadering met de vakinhoudelijke verenigingen is op 4 oktober Hans Kok unaniem benoemd  tot voorzitter van het bestuur Platform VVVO.

Hans Kok is zijn hele werkzame leven werkzaam in het onderwijs. Als leraar (informatica, maatschappijleer), decaan, en teamleider op scholen. Later als trainer en adviseur bij een landelijk bureau (APS). De laatste jaren als beleidsmedewerker / projectleider bij  de Onderwijscoöperatie.

Zijn ambitie als voorzitter is om de positie van de leraar te versterken. Het gaat om ruimte en zeggenschap die nodig is om als professional het beroep te kunnen uit oefenen. Dat geldt voor de individuele leraar en zijn team op school, maar ook voor vakvereniging en als beroepsgroep.

Samenwerking en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. Er is werk aan de winkel, Hans Kok levert graag en met overtuiging een bijdrage.