BRIEF-coördinatiegroep van het project Curriculum.nu

Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering heeft het Platform een brief geschreven aan de coördinatiegroep van het project Curriculum.nu. De belangrijkste reden is dat vakverenigingen zorgen hebben over de opzet en het verloop van het project.
Die zorgen willen we als Platform en als vakverenigingen duiden, bespreekbaar maken, met als perspectief een verantwoord curriculum voor onze toekomstige leerlingen.

De landelijke pers (NRC) heeft aandacht aan de brief gegeven. In haar reactie heeft Curriculum.nu onder andere aangegeven dat zij het Platform ziet als een belangrijke gesprekspartner.

Eind augustus zal een delegatie van het bestuur, gevoed door de inhoudelijke input van vakverenigingen, met vertegenwoordigers van Curriculum.nu verder in gesprek gaan.
Het Platform (met haar leden) hoopt als kritische volger en betrokkene, op deze manier een bijdrage te leveren aan het proces en aan de inhoud.
Een belangrijke stap om vertrouwen in het verloop en het resultaat te vergroten is door zorgen te bespreken en misverstanden op te helderen.

Na de zomervakantie zullen we hierover verder berichten.
Voor nu wenst het bestuur een ieder een ongetwijfeld welverdiende vakantie toe.

Bestuur van het Platform