Reactie op het advies van de heer Rinnooy Kan “Verkenning Leraren”

imageOp 20 januari 2019 heeft het Platform VVVO gereageerd op het advies van de heer Rinnooy Kan “Verkenning Leraren” (hier te lezen).
T.a.v. het Lerarenregister, het benoemen van informateurs en de keuze om ‘professionalisering’ als vehikel te gebruiken is het Platform terughoudend.

Bij het vormen van de beroepsgroep zijn wij van mening dat de leraar een ‘professional’ is die zijn / haar vak bijhoudt, en die een status verdient die past bij de verantwoordelijkheid en het belang van het beroep.
Daar hoort ook een organisatie bij die professioneel georganiseerd is en waarin de leraren zelf aan het stuur staan. Het Platform kan mits daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn omvormen.
Lees hier onze brief.