Ontwikkelteams CURRICULUM.NU presenteren voorstellen

imageOp 10 oktober zijn de resultaten van het project Curriculum.NU overhandigd aan de minister.
Een feestelijke gelegenheid! Ook het Platform en vakverenigingen van het platform waren aanwezig.
Waardering is uitgesproken voor de leden (leraren en schoolleiders) van de ontwikkelteams en voor de bijdragen van de vakverenigingen.
Voor iedereen (ook de critici) is duidelijk dat eindtermen en kerndoelen aan vernieuwing toe zijn. De laatste wijziging dateert van 2006. De Onderwijsraad constateerde in 2014 dat het curriculum in de loop der jaren een lappendeken is geworden. Het is onevenwichtig en overladen, zonder samenhang en afstemming tussen de verschillende vakgebieden en onderwijssectoren.

Ook (bijna) niemand heeft twijfels om digitale geletterdheid en burgerschap een meer prominente plaats in het onderwijs te geven. Datzelfde geldt voor meer Bewegen & Sport. Het pleidooi van de vertegenwoordiger van de leerlingen (LAKS) voor betekenisvol onderwijs werd met applaus ontvangen.
Veel draagvlak op deze punten.

Waar Curriculum.Nu uiteindelijk op beoordeeld zou moeten worden is of de doelstellingen gehaald zijn zoals die geformuleerd zijn in de werkopdracht aan de ontwikkelteams: meer samenhang, de kern vastleggen waardoor overladenheid wordt teruggedrongen (voor meer keuzevrijheid van scholen), heldere doorlopende leerlijn PO- VO (daarbij rekening houdend met voorschoolse en vervolgonderwijs). Daarnaast moest gestreefd worden naar meer balans in de hoofddoelen van onderwijs (socialisatie, kwalificatie en persoonlijke vorming) en naar betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.

Al met al een forse opgave!
De vakverenigingen van het Platform zullen als vakvereniging zelf inhoudelijk reageren op de producten van de ontwikkelteams: visie, grote opdrachten en bouwstenen.
In die reacties zijn verschillend en divers, van “positief” tot “te vaag en weinig richtinggevend”.
De voorstellen (inclusief samenvatting) zijn te vinden op https://www.curriculum.nu/downloads/
De minister schrijft een reactie op de voorstellen en spreekt daarna met de Tweede Kamer.
Dan valt een besluit over de volgende stap: het formuleren van kerndoelen en eindtermen

Reacties uit de pers en een petitie:
NRC
Reformatorisch Dagblad
Dagblad van het Noorden
Trouw
Petitie