De bril van de leraar. Over de beroepsidentiteit van de leraar in het voortgezet

image

Op 7 oktober is het boek ‘de bril van de leraar’ verschenen. Het zou goed zijn als leraren in het voortgezet onderwijs zich zouden verenigen in een beroepsorganisatie, maar die wil nog steeds maar niet van de grond komen. Pieter Leenheer, sinds jaar en dag als redacteur en tekenaar aan enkele onderwijstijdschriften verbonden, schreef vanuit dit perspectief een boek over de geschiedenis van het leraarschap, en wat er nodig is om tot een sterke beroepsorganisatie te komen.

Hans Kok, voorzitter van het Platform, heeft bij de presentatie van het boek een korte presentatie gegeven. Hij pleit voor een beroepsgroep leraren VO die zich vooral focust op bevoegdheid (toegang tot het beroep), bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden) en professionalisering (een professional houdt zijn / haar vak bij). Binnenkort daarover meer informatie.