POSITION PAPER CURRICULUM.NU

De vakverenigingen onderschrijven de doelen van curriculum.nu over duidelijkheid, samenhang, doorlopende leerlijnen, overladenheid, aandacht socialisatie en persoonsvorming.
De realisering van deze doelen is nu nog te weinig zichtbaar en kan pas duidelijk worden bij de uitwerking in kerndoelen PO en onderbouw VO en in de stappen die nog moeten worden gezet voor de bovenbouw VO.
In dit position paper wordt echter aandacht gevraagd voor 6 punten. Punten waar vakverenigingen aangesloten bij het Platform vvvo aandacht voor wensen.

Klik hier om deze brief van de vakverenigingen te lezen.