Naar een stelsel met toekomst?

Eén van de noodzakelijke, zo niet onmisbare voorwaarden voor de kwaliteit van het onderwijs is dat het onderwijs wordt verzorgd door voldoende en bekwaam onderwijspersoneel.
Om dit te waarborgen stelt de overheid diverse regels over bevoegdheid en inzetbaarheid.
Omdat de huidige regelgeving over bevoegdheden in het voortgezet onderwijs in de praktijk verschillende knelpunten oplevert, heeft het ministerie van OCW samen met de Landelijke Werkgroep Bevoegd gevraagd om scenario’s te verkennen voor een andere inrichting van het stelsel van bevoegdheden voortgezet onderwijs.
Hier vindt u de Eindrapport-Toekomstbestendig Bevoegdhedenstelsel. van de commissie.
Eveneens vindt u hier de bijbehorende kamerbrief.
Over de commissie Zevenbergen is meer te lezen op https://www.onderwijsbevoegdheden.com/