Reactie op adviestabel eerste en tweede correctie

Jaarlijks brengen de vakbonden en de VO-Raad een adviestabel uit met termijnen waarbinnen de eerste en tweede correctie idealiter uitgevoerd worden.
In reactie op het eerste concept stelt het bestuur van het Platform ten aanzien van een aantal vakken wijzigingen voor. Daarnaast wil het Platform dat in het advies schoolbesturen expliciet worden opgeroepen docenten in de examentijd te ontlasten om zoveel mogelijk effectieve nakijktijd mogelijk te maken, zeker voor vakken aan het einde van de examenperiode.
Zie hier de reactie.