Reactie op advies Rinnooy Kan

imageZoals in een eerder bericht aangekondigd volgt hier de reactie op het Advies van Rinnooy Kan.

Wij geven het advies om vakverenigingen een actieve rol te geven bij de verkenning. Immers bij de vakverenigingen zijn expertise en een infrastructuur aanwezig.
Vooral ook betrokkenheid bij en kennis van wat er op de werkvloer van scholen leeft.
Het bestuur van het Platform kan en wil daarin een stimulerende en coördinerende rol spelen.
Lees de hele brief en een eerdere reactie.