Advies Rinnooy Kan

imageOp woensdag 26 september heeft Alexander Rinnooy Kan zijn concept advies gepresenteerd voor de versterking van de beroepsgroep leraren. De bijeenkomst vond plaats bij UNIC te Utrecht en er waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Het merendeel leraren.

Samenvatting van het concept-advies
Het uiteindelijk doel van het advies is te komen tot een beroepsorganisatie van leraren die gesprekspartner is voor onder andere de overheid en werkgevers (de raden).
Er zijn veel verschillende organisaties die leraren vertegenwoordigen (zie presentatie) maar daar is niet zomaar een beroepsgroep van te maken. Er moet ook geleerd worden van de Onderwijscoöperatie waar leraren te weinig gehoord zijn, er een gebrek was aan legitimiteit en het register een te dominante rol speelde.
Om te komen tot een nieuwe organisatie van de beroepsgroep Leraren is nodig dat er bottom-up gewerkt wordt. Een van boven af opgelegde organisatie gaat niet werken.
Als aangrijpingspunt wil Alexander Rinnooy Kan het ‘bekwaamheidsonderhoud’ gebruiken. Scholing / professionalisering (formeel en informeel) is wat leraren volgens hem willen. Er is tijd, geld en een recht op professionalisering, maar het komt toch onvoldoende van de grond. Informateurs worden benoemd die de regie pakken per sector. Voor het VO worden per leergebied (volgens indeling curriculum.nu) informateurs benoemd die de regie op aanbod en kwaliteit onderzoeken.

Uiteindelijk wordt het register als instrument (en sluitstuk) voor professionalisering ingevoerd.
De presentatie en de gebruikte PowerPoint van Rinnooy Kan is terug te zien op https://www.leraar.nl/news/view/59361671/kijk-hierde-presentatie-van-alexander-rinnooy-kan-terug

Het Platform VVVO zal op korte termijn een reactie op het concept advies geven.